SEMAKAN STATUS PENDAFTARAN
PERMOHONAN KHAS ZAKAT COVID-19 (FASA-2)

No. Kad Pengenalan/Passport (Tanpa '-') :

No. Telefon yang didaftar (Tanpa '-') :